Beroemd 4

 

Zeerovers 
Boekaniers 
Vrijbuiters 
Vikingen 
Aan boord 
Beroemd 
Nu + fictief 
Contact 
Woordenlijst 
Quiz 
Herkomst 
Awards 
Spullen+spellen 

Jean Bart                                          Beroemde piraten 3

 

 

Jean Bart (eigenlijk Jan Baert) werd geboren te Duinkerke op 21 oktober 1650 en stierf aldaar op 27 april 1702. Hij was een Vlaamse kaper in dienst van Frankrijk en diende een tijdlang onder admiraal Michiel de Ruyter. Bart was beroemd om zijn moed en behendigheid. Hij slaagde erin 386 schepen te veroveren en bracht een groot aantal vaartuigen tot zinken of stak ze in brand.

Hij was de kleinzoon van admiraal Jan Jacobsen. Zijn vader, Cornil Bart, was visser.

Hij trad als vijftienjarige in dienst bij de oorlogsvloot van de Republiek tijdens de Tweede Engelse oorlog (1665-1667). Hierna keerde hij terug naar Duinkerke waar hij een carriére als kaper begon.

In 1666 verbindt Frankrijk zich met de Verenigde Provinciën tegen Engeland. Cornil Bart (de vader van Jan) vindt de dood in Nederlandse dienst in de aanval van een Engels schip. De bemanning van het Vette Varken, waarop Bart als luitenant wordt ingescheept, wordt verzocht de Engelsen in het oog te houden. In de zomer monstert Bart aan als matroos op de Zeven Provincies, grootste schip van de Nederlandse vloot, onder bevel van admiraal Michiel de Ruyter. Na de Tocht naar Chatham wordt het Verdrag van Breda ondertekend. De Ruyter geeft Bart het bevel over een 'brigantijn': "De Gouden Eend".

In 1672 bij het uitbreken van de oorlog tegen de Republiek hadden de Duinkerker kapers van de Franse koning Lodewijk XIV een speciale missie gekregen: Nederlandse schepen veroveren. Deze schepen werden opgebracht naar Duinkerken of tot zinken gebracht als ze te veel gehavend waren. De bemanning ging of mee naar Duinkerken, waar ze met losgeld konden worden vrijgekocht, of ze werden overboord gezet.

Jean Bart zou echter uitgroeien tot Franse zeeheld. In 1691 brak hij een blokkade van Duinkerke; in 1694 en 1695 sloeg hij aanvallen van de Engels-Nederlandse vloot af. Zijn grootste prestatie was echter dat hij in 1694, toen het Franse volk aan de rand van de hongerdood stond, een korenvloot uit de Oostzee wist te heroveren en veilig de haven van Duinkerke in te krijgen. In 1698 werd Bart tot eskadercommandant benoemd.

Compagnons van Bart waren Jan Soutenye en de Hollander Karel Keyzer.

 

 

 

 

BackHomeNext

Copyright(c) 2005-2015 Piraten / All rights reserved www.hobbysite.info.