Boekaniers

 

Zeerovers 
Boekaniers 
Vrijbuiters 
Vikingen 
Aan boord 
Beroemd 
Nu + fictief 
Contact 
Woordenlijst 
Quiz 
Herkomst 
Awards 
Spullen+spellen 

In het kort...                                                                                               En waar dan?

Boekaniers waren vooral bezig in het Caribisch gebied

 Voor de schooljeugd
Vind je de tekst moeilijk, klik dan op de piratensmiley voor uitleg.

 

Deze naam werd laat in de 17e eeuw gebruikt en kwam van het Franse woord "boucanier", hetgeen "vlees bereiden op een boucan" (een soort barbecue) betekent. Het werd vooral een universele naam toen Alexander Exquemelin het boek "The Bucaniers of America" uitbracht. Tot op heden hebben piraten die reputatie van "ruw, avontuurlijk en lastig".

Deze piraten waren vooral Nederlandse, Franse en Engelse avonturiers, ballingen en ontsnapte Afrikaanse slaven, die rondzworven in de Caribische Zee en die soms schepen enterden of kusten onveilig maakten om in hun onderhoud te voorzien. Jamaica (Port Royal) en Tortuga waren hun thuishavens (op Engels grondgebied; samen vochten ze tegen de Spanjaarden).
 

Gevechten

Henry Morgan

Francois Ollonais

 

Zij vochten voor de Engelsen, ter bescherming van Engelse schepen en hadden invloed op de handelsroutes en wonnen diverse gevechten met als inzet het territorium van het Caribisch gebied.

Boekaniers bouwden een eigen leefgemeenschap op Hispaniola (nu: Haiti en Dominicaanse Republiek) en waren een democratisch ge´nspireerde gemeenschap. Ze leefden volgens eigen regels en niet volgens die van de buitenwereld. Soms werden deze boekaniers ingehuurd door overheden en werden ze (tijdelijk) zeerovers, maar niet iedere boekanier was een zeerover en niet iedere zeerover een boekanier.

Een beroemde boekanier: Sir Henry Morgan!

Een ander, Francois Ollonais (Jean David Nau) werd in 1667 door de Franse gouverneur van Tortuga betaald om Spaanse schepen en nederzettingen te overvallen. Hij was bijzonder wreed. Hij zou het hart uit een levende gevangene hebben gesneden en er een hap van genomen hebben. Tegen de rest van de gevangenen werd gezegd dat ook zij dit moesten doen als ze niet snel hun kostbaarheden afgaven! Uiteindelijk werd hij vermoord door de Darien-indianen uit Midden-Amerika. Zij verbrandden zijn lichaam en verstrooiden zijn as.

Op een gegeven moment werden er regels opgesteld. In 1680 verbood het Engelse recht het varen onder buitenlandse vlag. In 1684 werd het verdrag van Ratisbone tussen Frankrijk en Spanje gesloten; dit betekende het einde van de piraterij. In 1688 was het boekaniersbestaan tot een einde gekomen. 
 

 

BackHomeNext

Copyright(c) 2005-2016 Piraten / All rights reserved www.hobbysite.info.