Vrijbuiters

 

Zeerovers 
Boekaniers 
Vrijbuiters 
Vikingen 
Aan boord 
Beroemd 
Nu + fictief 
Contact 
Woordenlijst 
Quiz 
Herkomst 
Awards 
Spullen+spellen 

In het kort...                                                                             En waar dan?                    

 Vrijbuiters waren meestal Nederlanders

 Voor de schooljeugd
Vind je de tekst moeilijk, klik dan op de piratensmiley voor uitleg.

 

Deze derde soort piraten, vooral Nederlanders, was volledig onafhankelijk en leefde niet volgens een bepaalde code zoals de boekaniers. Sommigen waren zachtaardig in hun doen, maar vaker waren ze ongemeen wreed. Boekaniers konden hen niet luchten of zien en vaak trokken konvooien boekaniers rond om deze 'onethische' piraten uit te roeien.

"Vrijbuiter" is een combinatie van de woorden vrij, buit en het einde -er (agent). Het woord werd in het Engels verbasterd naar freebooter of filibuster, in het Duits naar freibeuter en in het Frans naar flibustier.

Volgens het woordenboek: 1. kaper, zeerover; 2. het kaperschip; 3. iem met zeer vrije opvattingen, avonturier; 4. iem die zich moeilijk naar wetten en regels schikt; 'vrijbuiteren' -buiterde, h gevrijbuiterd zonder plan iets ondernemen, werken.

Filibuster

Pirates of the Caribbean

 

Een historische naam die vooral in de 19e eeuw werd gebruikt voor personen die zich in het buitenland vestigden met de bedoeling de bestaande regering omver te werpen. Deze term werd bijna altijd gebruikt voor de Engels-Amerikaanse kolonisten in Latijns Amerika. De twee meest bekende voorbeelden zijn: de succesvolle bezetting van Texas (duur: 30 jaren) en de niet-geslaagde campagne van William Walker om Centraal-Amerika over te nemen.

Het woord filibuster wordt in de Verenigde Staten ook gebruikt om "eindeloos vergaderen" aan te geven!

Deze term, maar ook het woord freebooter, wordt ook toegepast op die personen die landen aanvallen en buitenlandse goederen confisceren voor financieel gewin, zonder goedkeuring van hun eigen regering (piraten dus).

 

BackHomeNext

Copyright(c) 2005-2016 Piraten / All rights reserved www.hobbysite.info.