Waar?

 

Zeerovers 
Boekaniers 
Vrijbuiters 
Vikingen 
Aan boord 
Beroemd 
Nu + fictief 
Contact 
Woordenlijst 
Quiz 
Herkomst 
Awards 
Spullen+spellen 

Kleding Caribisch piraat

 

Deze zeerovers maakten in de 17e en 18e eeuw de kusten van Zuid-Amerika en West-Indië onveilig.

Leuk feit, de "vrijbuiterklasse". Deze naam heeft men gegeven aan de klasse van zeiljachten met een maximum zeiloppervlak van 15 m˛, zonder bepaalde formule.

Wat Nederlandse geschiedenis; het Overijsselse stadje Blokzijl en de watergeuzen, zeerovers, boekaniers en vrijbuiters. Het begon allemaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) toen Prins Maurits van de ‘turftol’ Blokzijl een vestigingstad maakte in zijn strijd tegen de Spanjaarden. Ook na deze oorlog vestigden zich zeelieden in deze forteresse. Naast de koopvaart over alle wereldzeëen was er altijd wel een ‘vijand’ die beroofd of gekaapt mocht worden.

 

 

Home

Copyright(c) 2005-2015 Piraten / All rights reserved www.hobbysite.info.