Zeerovers

 

Zeerovers 
Boekaniers 
Vrijbuiters 
Vikingen 
Aan boord 
Beroemd 
Nu + fictief 
Contact 
Woordenlijst 
Quiz 
Herkomst 
Awards 
Spullen+spellen 

 

In het kort...                                                                                            En waar dan?

Zeerovers hadden vaak een kapersbrief om te mogen roven!

Voor de schooljeugd
Vind je de tekst moeilijk, klik dan op de piratensmiley voor uitleg.

De Watergeuzen

 

Volgens het woordenboek betekent zeeroof: het plegen van daden van geweld in open zee tegen andere vaartuigen of tegen zich daarop bevindende personen zonder machtiging van een oorlogvoerende mogendheid.

Zeerovers of kapers, de eerste van de vier soorten piraten, hadden meestal wel een contract van een gevestigde overheid (kapersbrief ) om bepaalde schepen, vaak van een mogendheid waarmee men in oorlog was, te enteren en te beroven, tot zinken te laten brengen en/of bepaalde personen op die schepen te kidnappen.

In Nederland verstrekte Willem van Oranje deze kapersbrieven aan de Watergeuzen om Spaanse schepen te kapen (ong. 1570). Deze edelen waren ons land ontvlucht. Zij hadden de Spaanse landvoogdes van de Nederlanden Margaretha van Parma onder andere om afschaffing van de inquisitie gevraagd. Een adviseur meldde haar: "Madame, ce ne sont que des geuex!" (= het zijn maar bedelaars). De edelen hebben het verbasterde woord "Geus" als eretitel aangenomen. De Landvoogdes ging niet op de eisen van de edelen in en stuurde hertog van Alva met een huurlingenleger naar Nederland. In 1572, op 1 april veroverde de vloot van de Watergeuzen (o.l.v. admiraal Graaf Guillaume Lumey aangevuld met de schepen van de Briellenaar Blois van Treslong) Den Briel.

Kapers waren vooral actief in de Middellandse Zee, zie ook de Barbarijnse piraten.

Piraat zijn was niet zo makkelijk als in films wordt voorgesteld, lees verder

 

Organisatie: Hoewel piraten een romantisch imago hebben, aten ze vaak slecht, werden niet echt rijk en stierven jong. Een leven van dagenlange verveling op zee afgewisseld met snelle en dodelijke gevechten als men een geschikte prooi gevonden had. Organisatorisch waren ze goed bezig. Men kon leiders afzetten en benoemen. De kapitein van een schip was vaak een geduchte vechter die men kon vertrouwen.

Als er niet gevochten werd had de kwartiermeester meestal de leiding. Ieder bemanningslid kreeg zijn deel van de buit. Een kapitein kreeg zelden meer dan het dubbele. Hij had echter wel zeggenschap over het veroverde schip. Degene die gewond geraakt was tijdens het gevecht kreeg soms een bonus.

Bekende kapers / zeerovers tref je hier aan...
 

 

 

HomeNext

Copyright(c) 2005-2018 Piraten / All rights reserved www.hobbysite.info.